Spoločnosť VYBO Electric a.s.
je držiteľom najvyššieho stupňa certifikácie:
 • ISO 9001
  • systém manažérstva kvality
 • ISO 14001
  • systém enviromentálneho manažérstva
 • OHSAS 18001:2007
  • systém manažérstva pre bezpečnosť pri práci
   a ochranu zdravia pri práci
Close Menu